สอบใบอนุญาติตัวแทนนายหน้า

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัยพ์แห่งประเทศไทย เปิดสอบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นาย

Last 14 Days - New Listings
LS660
40,000,000
LS659
3,500,000
HR3574
15,000
HR3573
15,000
HR3572
30,000
Last 14 Days - Updated Listings
LS660
40,000,000
LS659
3,500,000
LS658
3,180,000
HR3574
15,000
CR903
20,000
Featured Listings
CR939
20,000
HR3223
80,000
CR689
25,000
HR3268
9,000
HR3300
30,000

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares