อบรมสัมนาฟรี!

บริษัท พีเพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาฟ

Last 14 Days - New Listings
HS2146
9,950,000
HR3629
13,000
CR1053
14,000
HS2145
5,900,000
HR3628 / HS2144
45,000,000
Last 14 Days - Updated Listings
HR3616
15,000
HR3597
30,000
CR1015
8,000
HR2333
17,000
HR2233
15,000
Featured Listings
CR825
13,000
HR3395/ HS2030
3,600,000
CR689
22,000
CR1012
35,000
HR2882
30,000

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares