สอบใบอนุญาติตัวแทนนายหน้า

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัยพ์แห่งประเทศไทย เปิดสอบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นาย

Last 14 Days - New Listings
HR3619
15,000
CR1045
14,500
HR3617
8,000
HR3616
15,000
HR3615
10,000
Last 14 Days - Updated Listings
HR3619
15,000
HR3564
60,000
HR3476
18,000
HR1064
26,000
CR1045
14,500
Featured Listings
CR825
13,000
HR3395/ HS2030
3,600,000
CR689
22,000
CR1012
35,000
HR2882
30,000

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares