จัดสอบบัตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ "Real Estate Agent 1st"

รูปบรรยากาศ ผู้ร่วมเข้าสอบ -บุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แ

Last 14 Days - New Listings
HR3655
15,000
HR3653
20,000
HR3651
23,000
HR3652
33,403
HR3650
15,000
Last 14 Days - Updated Listings
HR3655
15,000
HR1984
17,000
HR3385
60,000
HR3250
22,000
HR3158
20,000
Featured Listings
HR3385
60,000
HR2730 / HS2156
5,300,000
CS432
2,600,000
CR689
22,000
HR3643 / HS2153
5,800,000

Certificate of Excellence

more...

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares