จัดสอบบัตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ "Real Estate Agent 1st"

รูปบรรยากาศ ผู้ร่วมเข้าสอบ -บุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แ

Last 14 Days - New Listings
LS674
24,350,000
CBS116
10,000,000
CS523
2,400,000
CR1070
15,000
BL119
1,250,000
Last 14 Days - Updated Listings
HR3503
45,000
HR3565
20,000
LS674
24,350,000
CBS116
10,000,000
HR2233
15,000
Featured Listings
HS2156
39,600,000
HR2730
25,000
HR3268
9,000
HR3652
60,000
HR3643 / HS2153
5,800,000

Certificate of Excellence

more...

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares