สอบใบอนุญาติตัวแทนนายหน้า

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัยพ์แห่งประเทศไทย เปิดสอบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นาย

Last 14 Days - New Listings
HR3612
20,000
CS509
3,300,000
HR3611
25,000
CR1044
13,000
LS665
15,810,000
Last 14 Days - Updated Listings
HR3612
20,000
HR3606
20,000
HR3403
20,000
HR1946 / HS2114
3,850,000
HR3381
20,000
Featured Listings
CR689
22,000
CR1012
35,000
HR3379
65,000
HR2882
30,000
BS087
90,000,000

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares