จัดสอบบัตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ "Real Estate Agent 1st"

รูปบรรยากาศ ผู้ร่วมเข้าสอบ -บุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แ

Last 14 Days - New Listings
HR3719
25,000
HR3718 / HS2180
6,000,000
CR1091
8,000
HR3712
10,000
HR3710
15,000
Last 14 Days - Updated Listings
HR1849
12,000
HR3060
4,900,000
LS665
13,918,500
HR3719
25,000
BS084
23,000,000
Featured Listings
HR3262 / HS1846
4,500,000
HR2677
30,000
HS2156
39,600,000
HS1962
2,800,000
CR1012
35,000

Certificate of Excellence

more...

About Chiang Mai House

" We work harder than most agencies in Chiang Mai." We have owned ChiangMaiHouse for 10 years now. Committing ourselves to bringing you the best rent and house prices available in Chiang Mai. In 2013 we were awarded a " Certificate of Excellence" by the Real Estate School of Thailand and the Real Estate Brokers Association. In recognition of the quality of our professional services to our customers. more...

 
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares