จัดสอบบัตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ "Real Estate Agent 1st"

รูปบรรยากาศ ผู้ร่วมเข้าสอบ -บุคคลและนิติบุคคลเพื่อรับบัตรประจำตัว "นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แ

The single storey house for rent in Tha Sala, Chiang Mai.
Property ID:HR3198
Property type:House
House type:Single house
Bedrooms:2
Bathrooms:2
Furnishing:Partly / some
House area (sq.m):95
Land area (sq.m):320
Land area (sq.wa):80
Kitchen:Thai Kitchen
Road name:CM-New Sankampaeng /Mae-on no.1317 (east)
Distance:4 Km. from town / super highway
District/Area/Zone:Muang/Tha Sala
  
12 months lease/month:8,000 Baht
Term and Conditions/
Month:
12
Advance/Month:1
Deposit/Month:2
Property Features:
1 Air conditioner
1 Television
1 Refrigerator
2 Washing machine
Furniture Listing:
1 Bed/ mattress
1 Closet / wardrobe
1 Dining table set
****The price, furnishings and other features are negotiable in most cases. If you are interested please make an offer with this understanding.
 
Request more information or arrange to view this property.
Name*:

Surname:

Email*:

Phone number:

Subject:

Message:

Link to this Property will be included in your message:

Please input the number*: ()
Conversion
Rai: Sq.wa:
Convert to:
square meters
square feet
acres
hectares